Cito-toets groep 4 oefenenAlles wat je als ouder moet weten over de Cito in groep 4Kinderen in groep 4 maken tweemaal per jaar een Cito-toets. De eerste toets is in januari en wordt M4 genoemd. De tweede toets vindt plaats in mei of juni , de E4-toets. Wat is nu van belang om als ouder of opvoeder over deze toets te weten? In dit artikel leggen we alles uit over de Cito M4 en E4. Zo bent u straks volledig op de hoogte.

Welke toetsen worden er afgenomen?

Om te beginnen zijn dit de toetsen die in groep 4 worden afgenomen: rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De kinderen worden getoetst over alle onderdelen die in groep 4 behandeld moeten worden. Dat betekent onder meer: rekenen met getallen tot en met honderd, klokkijken, vermenigvuldigen en delen. Op het gebied van spelling gaat het over de juiste schrijfwijze van zowel categoriewoorden als werkwoorden. Woordenschat wordt getoetst aan de hand van de woorden die kinderen in groep 4 moeten kennen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten lezen en interpreteren. Deze onderdelen komen tijdens de lessen in groep 4 uitgebreid aan de orde en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.


Belang

Waarom neemt de basisschool de Cito-toetsen af? Wat is er zo belangrijk aan de scores van kinderen? De basisschool doet er alles aan om de doorgaande lijn van kinderen in kaart te brengen. Door twee keer te toetsen is die lijn goed te volgen. De leerkrachten kunnen zien of leerlingen individueel of als klas genoeg en naar verwachting groeien en vooruitgaan. Zo niet, dan kan er een plan worden gemaakt om het kind verder te helpen in het leren. Ook is de Cito-toets van belang voor de uitstroom na het basisonderwijs richting het voortgezet onderwijs. De score telt dan ook mee.


Voorbereiding

Het is de bedoeling dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen. Alle inhoud van de Cito-toets komt aan bod in de reguliere lessen. Het is dus aannemelijk dat kinderen vanzelf worden voorbereid op de Cito-toetsen. Helaas is dit niet helemaal het geval, want de Cito-toetsen verschillen van de methodetoetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de vraagstelling is anders dan kinderen gewend zijn op de methodetoetsen. Het is dan ook niet vreemd dat veel ouders ervoor kiezen om met hun kind te Cito-toetsen voor te bereiden. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De oefenboeken van Educazione kunnen helpen om kinderen optimaal voor te bereiden op de Cito-toetsen van groep 4.


Cito-toets thuis oefenen

Educatieve uitgeverij Educazione heeft een drietal oefenboeken ontworpen voor groep 4. In deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Deel 3 betreft het meest complete oefenboek en is een combinatie van deel 1 en 2. Met ruim 330 oefeningen per deel bieden de oefenboeken van Educazione volop materiaal om de Cito-toets van groep 4 met uw kind te oefenen. Op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat komt alles aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door vele ouders gebruikt om hun kinderen voor te bereiden op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. De oefenboeken zijn zowel digitaal (in PDF) als fysiek (in boekvorm) te verkrijgen. Bezoek voor meer informatie deze pagina.


Conclusie

In groep 4 worden twee belangrijke toetsen afgenomen: de Cito M4 en de Cito E4. De toetsen gaan over rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat en zijn belangrijk omdat ze de doorgaande lijn van kinderen in kaart brengen. De leerkrachten gebruiken de scores om plannen te maken om kinderen verder te begeleiden. Omdat deze toetsen zo belangrijk zijn kiezen veel ouders ervoor om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken van uitgeverij Educazione kunnen daarbij goed van pas komen. In de oefenboeken komen alle onderdelen uit groep 4 aan bod en worden kinderen zeer goed voorbereid op de Cito-toetsen in groep 4